รับสมัครสังคม

ตำแหน่ง

ฝ่ายจัดหางาน

สถานที่ทำงาน

จำนวนการรับสมัคร

เวลาปล่อย

พนักงานขายต่างประเทศ

ข้อกำหนดในการรับสมัครพนักงานขายต่างประเทศ

1. เปิดใจกว้าง สื่อสารกับผู้อื่นได้ดี มีจิตสำนึกในการบริการที่ดี

2. ทำความเข้าใจกับอุตสาหกรรมการทดสอบและการรับรอง และส่งเสริมการทดสอบและการรับรอง

3. มีประสบการณ์ด้านการขาย ภาษาจีนต่างประเทศ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ยินดีต้อนรับเข้าร่วมกับเรา บริษัทของเราจะจัดเตรียมแพลตฟอร์มเพื่อให้คุณพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น