อาร์เจนตินา IRAM Cert

แนะนำสั้น ๆ

IRAM ก่อตั้งขึ้นในปี 2478 ในฐานะผู้รับรองผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ OAA (Argentina Accreditation Organisation) ยอมรับ และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองภาคบังคับที่รัฐบาลรับรอง

IRAM