ใบรับรอง REACH ของยุโรป

แนะนำสั้น ๆ

การลงทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดสารเคมีการขึ้นทะเบียน การประเมิน การออกใบอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมี นี่คือระเบียบป้องกันของสหภาพยุโรปสำหรับสารเคมีทั้งหมดที่เข้าสู่ตลาด ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550