ใบรับรอง ENEC ของสหภาพยุโรป

แนะนำสั้น ๆ

ENEC (European Norms Electrical Certification มาตรฐานไฟฟ้าของยุโรป) คือ CENELEC (คณะกรรมาธิการยุโรป องค์กรช่างไฟฟ้าด้านมาตรฐาน) ของโปรแกรม Certification โปรแกรมมีความเฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์มาตรฐานยุโรป (เช่น อุปกรณ์ให้แสงสว่าง) , ส่วนประกอบและสำนักงาน & มาตรฐานสากลยุโรปสำหรับอุปกรณ์ข้อมูล

ENEC