ใบรับรอง MEEI ของฮังการี

แนะนำสั้น ๆ

หน่วยงานออกใบรับรองของฮังการีคือ Magyar Elektrotechnikai Ellenorzo intezet-meei สำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าตามมาตรฐานไฟฟ้าของฮังการีตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์และทรัพย์สิน

ลักษณะ: ข้อกำหนดโดยสมัครใจ: ความปลอดภัย แรงดันไฟฟ้า: 230 vac ความถี่: 50 hz สมาชิกของระบบ CB: ใช่

MEEI