ใบรับรอง WPC ของอินเดีย

แนะนำสั้น ๆ

ชื่อเต็มของ WPC คือ Wireless Planning and Coordination Wing ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านไร้สายของอินเดีย ผลิตภัณฑ์ Wireless ทั้งหมดก่อนเข้าสู่ตลาดในอินเดียจะต้องได้รับการอนุมัติจากผลิตภัณฑ์ WPC Wireless การรับรองความถูกต้องแบบไร้สายสามารถแบ่งออกเป็นการรับรอง ETA (ประเภทอุปกรณ์ของการอนุมัติ) และ ใบอนุญาต ใบอนุญาตสองโหมด การตัดสินตามแอปพลิเคชัน อุปกรณ์ที่ใช้ฟรีและเปิดย่านความถี่ในการทำงาน จำเป็นต้องสมัครเพื่อขอการรับรอง ETA หากอุปกรณ์ใช้คลื่นความถี่อื่นที่ไม่ใช่ฟรี เช่น โทรศัพท์ GSM WCDMA ก็จะต้อง ขอใบอนุญาต

WPC