ใบรับรอง JATE ของญี่ปุ่น

แนะนำสั้น ๆ

JATE เป็นกฎหมายโทรคมนาคมของญี่ปุ่น ใบอนุญาตการเข้าถึงเครือข่าย เนื่องจากญี่ปุ่นจำเป็นต้องเข้าถึงเครือข่ายสาธารณะในที่สุด ต้องใช้อุปกรณ์ JATE นอกเหนือจากการแทรกแซงของอุปกรณ์เครือข่ายการสื่อสารสาธารณะ กำลังจะเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นโดยคำนึงถึงช่องผลิตภัณฑ์ไร้สายสาธารณะด้วย JATE ผลิตภัณฑ์บลูทูธ เช่น ผลิตภัณฑ์ WIFI อุปกรณ์ไร้สายระยะสั้น เช่น ผลิตภัณฑ์ 2.4 G ทั่วไป ราคาหลักหมื่นถึงหลายแสน

JATE