ใบรับรองโทรคมนาคมของญี่ปุ่น

แนะนำสั้น ๆ

พระราชบัญญัติวิทยุต้องมีการอนุมัติแบบจำลอง (เช่น การรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิค) ของอุปกรณ์วิทยุที่ระบุ การรับรองเป็นข้อบังคับ และหน่วยรับรองเป็นหน่วยรับรองที่จดทะเบียนซึ่งได้รับการยอมรับจาก MIC ในพื้นที่อุปกรณ์วิทยุที่กำหนด TELEC (ศูนย์วิศวกรรมโทรคมนาคม) เป็นหน่วยงานหลัก หน่วยรับรองที่จดทะเบียนของการรับรองความสอดคล้องของอุปกรณ์วิทยุในประเทศญี่ปุ่น

telecom