ใบรับรอง s-mark ของญี่ปุ่น

แนะนำสั้น ๆ

ผลิตภัณฑ์ในญี่ปุ่นสามารถแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทท่อและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ท่อ (เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภท a และประเภท b)PSE Mark เป็นข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ควบคุม และ s-mark เป็นทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการควบคุม

mark