เกาหลี e-standby Cert

แนะนำสั้น ๆ

กระทรวงเศรษฐกิจแห่งความรู้ของเกาหลีใต้ได้ใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ (MEPS) ตามฉลากประสิทธิภาพพลังงานและกฎระเบียบมาตรฐานมาตั้งแต่ปี 1992 ณ วันที่ 1 มกราคม 2009 อะแดปเตอร์ (รวมถึงอะแดปเตอร์ AC เป็น AC และ AC เป็น DC) และมือถือ ที่ชาร์จโทรศัพท์ต้องได้รับการรับรองจาก EK และได้รับการรับรองด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หากจำเป็นต้องขายในตลาดเกาหลีใต้

e-sta