ใบรับรอง NRCS ในแอฟริกาใต้

แนะนำสั้น ๆ

การจัดการข้อกำหนดบังคับระดับชาติของแอฟริกาใต้ NRCS เรียกว่าการจัดการข้อกำหนดบังคับระดับชาติของ NRCS ซึ่งเป็นรุ่นก่อนสำหรับแผนกกำกับดูแล SABS หลังจากกำหนดผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การออกใบรับรองความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ ความรับผิดชอบหลักของ NRCS คือเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์รถยนต์สอดคล้อง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ SABS บังคับเพียงแค่กำหนดมาตรฐาน ทดสอบผลิตภัณฑ์ และหน่วยงานออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือสมุดจัดเก็บ ในขณะที่ NRCS ตามเขตอำนาจศาลของ SABS ในอดีต แต่ปัจจุบันได้จัดตั้งแผนกอิสระขึ้นใหม่

NRCS