ใบรับรอง B ของโปแลนด์

แนะนำสั้น ๆ

เครื่องหมาย OVE เป็นเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยของออสเตรีย และไม่มีข้อกำหนดของ EMCต้องส่งรายงานการตรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวข้องเมื่อสมัคร หน่วยงานที่ออกคือ osterreichischer Verband Fur Elektrotechnik (OVE) และใบรับรองมีอายุ 2 ปี

ลักษณะ: ข้อกำหนดโดยสมัครใจ: ความปลอดภัยและ EMCVoltage: 230 vacFrequency: 50 hz สมาชิกของระบบ CB: ใช่

B