PSB Singapore Cert

แนะนำสั้น ๆ

จำเป็นต้องยื่นขอใบรับรอง PSB สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่สิงคโปร์ จะต้องจำหน่ายในสิงคโปร์หลังจากที่ได้รับใบรับรอง PSB จากบริษัทที่มีการจดทะเบียนภาษีในสิงคโปร์

PSB