โรมาเนีย ICPE Cert

แนะนำสั้น ๆ

ICPE SA ของโรมาเนียเป็นหน่วยรับรองความปลอดภัยของโรมาเนีย แต่การพัฒนาการรับรองความปลอดภัยยังไม่ครบกำหนด ปัจจุบันมีเพียงผลิตภัณฑ์บางอย่างเท่านั้นที่สามารถให้บริการรับรองความปลอดภัย เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ มอเตอร์ และอื่นๆ

ลักษณะ: ข้อกำหนดโดยสมัครใจ: ความปลอดภัย แรงดันไฟฟ้า: 250 vac ความถี่: 50 hz สมาชิกของระบบ CB: ใช่

ICPE