ใบรับรอง IECEE ของซาอุดิอาระเบีย

แนะนำสั้น ๆ

ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018 SASO ได้ดำเนินการรับรอง lIECEE สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงบางรายการที่ส่งออกไปยังตลาดซาอุดิอาระเบียกล่าวคือ ผู้สมัครจะต้องส่งรายงานผลการทดสอบ CB และใบรับรอง (รวมถึงความแตกต่างของประเทศ) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และ SASO จะออกใบรับรอง IECEE หลังจากได้รับการอนุมัติบนพื้นฐานของใบรับรองนี้ SASO จะใช้ใบรับรอง CoC ด้านพิธีการทางศุลกากร

IECEE