ใบรับรอง SABER ของซาอุดิอาระเบีย

แนะนำสั้น ๆ

การรับรอง SABER เป็นโปรแกรมการประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับวิสาหกิจในประเทศที่ไม่ใช่ของซาอุดิอาระเบีย (เช่น ผู้ที่ส่งออกไปยังซาอุดิอาระเบีย)ดังนั้นโปรแกรมการรับรอง SABER จึงเป็นความกังวลสำหรับผู้ส่งออกของจีน

SABER