ใบรับรอง SPRING ของสิงคโปร์

แนะนำสั้น ๆ

SPRING (สำนักมาตรฐานการผลิตและนวัตกรรมของสิงคโปร์ สำนักเด้ง) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของสิงคโปร์ ออกแผนคุ้มครองผู้บริโภค (ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย) CPS, CPS 45 ชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอิเล็กทรอนิกส์แก๊สควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทำให้สอดคล้อง ด้วยข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเฉพาะเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมการรับรองและการลงทะเบียน SAFETY โดย SPRING ขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากโลโก้ SPRING SAFETY MARK (การรับรอง PSB) ก่อนการขาย

spring