สโลวีเนีย SIQ Cert

แนะนำสั้น ๆ

SIQ เป็นหน่วยงานรับรองผลิตภัณฑ์อิสระที่มีประวัติยาวนานกว่า 40 ปีการรับรองผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับหลายสาขา เช่น อุปกรณ์ Yliao อุปกรณ์เครื่องกล และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะ: ข้อกำหนดโดยสมัครใจ: ความปลอดภัย แรงดันไฟฟ้า: 230 vac ความถี่: 50 hz สมาชิกของระบบ CB: ใช่

SIQ