ใบรับรอง TSE ของตุรกี

แนะนำสั้น ๆ

ศูนย์รับรองมาตรฐานของสถาบันมาตรฐานตุรกี (TSE) เป็นหน่วยงานที่รัฐยอมรับในตุรกี ซึ่งดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมในประเทศและที่นำเข้า แต่ไม่ได้บังคับและควบคุมเฉพาะข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น

ลักษณะ: ข้อกำหนดโดยสมัครใจ: ความปลอดภัย แรงดันไฟฟ้า: 230 vac ความถี่: 50 hz สมาชิกของระบบ CB: ใช่

TSE