UKr Cert ในยูเครน

แนะนำสั้น ๆ

หน่วยงานทดสอบและออกใบรับรองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของยูเครน (UKrTEST) เป็นรัฐวิสาหกิจ และให้บริการสำหรับการรับรองระบบระดับชาติ การรับรองการทดสอบผลิตภัณฑ์ในยูเครนจำเป็นต้องมีการรับรองผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สินค้าที่เข้าสู่ยูเครนจะต้องได้รับใบรับรอง UKrTEST

ความปลอดภัยและแรงดันไฟฟ้า EMC :ความถี่ 220Vac :50Hz สมาชิกระบบ CB: ใช่

UKR