ใบรับรอง OVE ของออสเตรีย

แนะนำสั้น ๆ

เครื่องหมาย OVE เป็นเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยของออสเตรีย และไม่มีข้อกำหนดของ EMCต้องส่งรายงานการตรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวข้องไปยัง osterreichischer Verband Fur Elektrotechnik(OVE) เมื่อสมัครใบรับรองมีอายุ 2 ปี

ลักษณะ: บังคับข้อกำหนด: ความปลอดภัยการตรวจสอบโรงงาน: จำเป็น (ยอมรับรายงานการตรวจสอบโรงงานในรูปแบบ CIG 023) แรงดันไฟฟ้า: 230 vac ความถี่: 50 hz สมาชิกของระบบ CB: ใช่

OVE