กรีก EAOT ใบรับรอง

แนะนำสั้น ๆ

ชื่อหน่วยรับรองระดับชาติ: HELLENIC ORGANIZATlON FOR STANDARDlSATION(ELOT) ระยะเวลาที่ใบรับรองมีอายุ 3 ปี

ลักษณะ: ข้อกำหนดโดยสมัครใจ: ความปลอดภัย แรงดันไฟฟ้า: 220 vac ความถี่: 50 hz สมาชิกของระบบ CB: ใช่

evot