ใบรับรอง GOST-R ของรัสเซีย

แนะนำสั้น ๆ

การรับรอง GOST เป็นใบรับรองความปลอดภัยภาคบังคับสำหรับการเข้าถึงตลาด และถือเป็นหนังสือเดินทางสำหรับผู้ผลิตในการเปิดและเข้าสู่ตลาดในประเทศที่เป็นมาตรฐานเช่นรัสเซีย

GOST