ใบรับรอง สมอ. ประเทศไทย

แนะนำสั้น ๆ

สมอ. คือ สถาบันมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย สมอ. ในประเทศไทยมีหน้าที่หลักในการคุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุตสาหกรรมและการแข่งขันในโลกและการค้าที่เป็นธรรมและมาตรฐาน สมอ. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, ชิ้นส่วนของสินค้าที่ขายในประเทศไทยต้องได้รับเครื่องหมายรับรองภาคบังคับอื่น ๆ ชิ้นส่วนสามารถรับโลโก้สมัครใจ สัญญาณ EMI และ EMS ได้ ตามความต้องการของลูกค้าในแง่ของการใช้งาน สินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC และมาตรฐาน มอก.

แรงดันไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย :220Vac ความถี่: 50Hz สมาชิกระบบ CB: ใช่

TISI