เรา CEC Cert

แนะนำสั้น ๆ

การรับรอง CEC เป็นกฎข้อบังคับด้านประสิทธิภาพอุปกรณ์ที่บังคับใช้โดยกฎหมายของ California Energy Commission เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จุดประสงค์ของระเบียบนี้คือการประหยัดพลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และลดผลกระทบจากภาวะเรือนกระจกและการปล่อยก๊าซ

CEC